Zajęcia dla niemowląt

Zajęcia z pływania dla Niemowląt i Małych Dzieci

Zajęcia dla Niemowląt i Małych Dzieci obejmują Maluchy w przedziale wiekowym od 3 miesięcy do 3 lat. Dzieci w naszej szkole, z ogromną starannością przydzielone są do grup pod względem wieku oraz umiejętności. Jako szkoła z wieloletnim doświadczeniem dobieramy grupy tak,  aby nasze zajęcia współgrały z rozwojem psychoruchowym i poznawczym wszystkich Dzieci. Pewny w swoich działaniach Rodzic, to spokojny i szczęśliwy Maluszek! Podczas pierwszych kilku zajęć z początkującymi Maluszkami skupiamy się przede wszystkim na przekazaniu Państwu wiedzy dotyczącej sposobów trzymania Dziecka oraz zasad bezpieczeństwa.

Nauczymy Państwa:

 • podstawowych chwytów pływackich, z których korzystamy na zajęciach.

Jako fizjoterapeutki metod neurorozwojowych z wielką starannością zwracamy uwagę na każdy sposób trzymania Dziecka. Podczas różnorodnych aktywności w wodzie dążymy do tego, aby uzyskać prawidłową odpowiedź z ciała Twojego Maluszka. W ten właśnie sposób, od podstaw budujemy prawidłowe wzorce ruchu, niezbędne do dalszego harmonijnego rozwoju.

 •  wszystkich zasad asekuracji podczas pobytu na basenie (zarówno w wodzie,  jak i w szatni)
 • odpowiednich reakcji na “przypadkowe zanurzenia” i pełnej kontroli nad świadomym nurkowaniem.
 • podczas zajęć dokładamy wszelkich starań, aby czas spędzony na basenie był dla Rodzica i dla Dziecka wielką przyjemnością, na bazie której budujemy przestrzeń do wzmacniania relacji dziecka z rodzicem.

Przejdź do opisu zajęć dla grupy wiekowej:​

“JAK RYBA W WODZIE”, czyli jakie umiejętności zdobędą Państwa pociechy w poszczególnych grupach:

Grupa od 3 do 6 miesięcy – „POCZĄTKUJĄCE MALUCHY”

„ Początkujące Maluchy” to Dzieci, które większość czasu spędzają w pozycji leżenia na plecach i „na lądzie” nie zawsze w pełni kontrolują swoją głowę (mowa tu o dzieciach w wieku 3-4 miesięcy). Na tym etapie najczęściej pracujemy w pozycjach horyzontalnych (poziomo do tafli wody). Natomiast starsi uczestnicy zajęć, którzy prezentują większy wachlarz możliwości, częściej przyjmują pozycję pionową, dzięki czemu mamy możliwość pracy nad reakcjami nastawczymi. Są to bardzo ważne reakcje neurologiczne, które odbywają się poza świadomością Dziecka. Dlatego umiejętne “wyzwalanie” ich jest tak bardzo istotne na tym etapie rozwojowym.

Na tym etapie kładziemy duży nacisk na pracę nad prawidłowym napięciem mięśniowym w osi środkowej ciała z eliminacją jakże często spotykanych, niepożądanych wzorców postawy (odginanie się Maluszka, układanie się w asymetrycznej pozycji, znaczna preferencja
aktywności jednej ze stron ciała).

Zdobywane umiejętności pływackie:

 • Opanowanie przez Rodziców podstawowych, prawidłowych chwytów oraz znajomość wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 • Oswojenie Dziecka z nowym otoczeniem (akustyką pływalni, temperaturą, widokiem innych rodziców i dzieci w grupie).
 • Oswojenie uszu, oczu i ust z wodą; pierwsze zanurzania.
 • Leżenie Maluszka na plecach w prawidłowym, symetrycznym wzorcu, z niewielką asekuracją rodzica.
 • Leżenie na brzuchu z asekuracją.
 • Symetryczna praca rękoma, chwytanie przedmiotów (od 4 miesiąca).
 • Praca z Maluchem w pozycji pionowej, nad ustawieniem głowy w przestrzeni i względem ciała.

Grupa od 7 do 12 miesięcy - „STARSZE MALUCHY”

Dzieci początkujące

„Starsze Maluchy” przejawiają większą różnorodność ruchu: siedzą, przemieszczają się w pozycji czworaczej, a nawet niektórzy chodzą. Zdobyte umiejętności na lądzie, pozwalają na wprowadzenia dynamicznej różnorodnej pracy, która często przekłada się na “prawdziwą, basenową radość z pływania”

Z drugiej jednak strony Maluszki wchodzą na wyższy poziom rozwoju emocjonalnego,
poznawczego i społecznego. Zaczynają więcej rozumieć, odczuwać lęk i tu możemy spotkać się z pierwszymi oznakami lęku separacyjnego (pozwala się zwykle w 8 miesiącu życia). W tym momencie pojawić się może sprzeczna z Twoimi oczekiwaniami reakcja.

Nie zrażaj się jednak i dołóż wszelkich starań, aby pokonać wszystkie bariery emocjonalne. Czas na aklimatyzację trwa 3 zajęcia. Z naszego doświadczenia jest to “magiczna trójka “. Po tym czasie wszyscy są już szczęśliwi.

Zdobywane umiejętności pływackie:

 • Opanowanie przez Rodziców podstawowych chwytów obowiązujących dla Maluchów po 6 miesiącu, znajomość wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 • Oswajanie Dziecka z nowym otoczeniem (akustyką pływalni, temperaturą, grupą innych rodziców i dzieci).
 • Oswajanie uszu, oczu, ust z wodą; pierwsze zanurzania.
 • Leżenie na plecach z niewielką asekuracją.
 • Leżenie na brzuchu z asekuracją.
 • Symetryczna praca rączkami, chwytanie przedmiotów w pozycji na brzuchu.
 • Pierwsza praca nogami na komendy.
 • Samodzielne trzymanie się brzegu i pierwsze bezpieczne skoki do rodzica.
 • Próby samodzielnego utrzymania się na wodzie ze sprzętem wypornościowym (rękawki, makarony).

Kontynuacja nauki

„Starsze Maluchy”, to dzieci, które miały już bliższy kontakt z basenem. Z racji swojego
wieku zwykle są już po pierwszym swoim kursie, a niekiedy nawet po dwóch. Ten wiek to
wyraźne zmiany w rozwoju. Dzieci zdobywają umiejętności siedzenia, przemieszczania się w
pozycji czworaczej i dwunożnej. Te oznaki samodzielności Maluchy pokazują również w
wodzie! W tej grupie wiekowej niejednokrotnie wprowadzamy już ćwiczenia z
wykorzystaniem sprzętów wypornościowych, co daje naszym Kursantom możliwość na
samodzielną pracę, bez asekuracji Rodzica.

Zdobywane umiejętności pływackie:

 • Opanowanie przez Rodziców chwytów obowiązujących dla Maluchów po 6 miesiącu życia i chwytów wykorzystywanych przy pracy ze sprzętem.
 • Utrzymywanie się Maluszka na brzuchu i plecach ze sprzętem wypornościowym.
 • Prawidłowe skoki do wody z pozycji siedzącej.
 • Nurkowanie na komendę.
 • Praca przy murku i samodzielne utrzymanie się.
 • Przemieszczanie się po macie wypornościowej w pozycji czworaczej i skoki do wody.
 • Nauka wydechu do wody.
 • Praca nad symetrią w każdej aktywności.
 • Samodzielna świadoma praca nóg.

Grupa od 12 do 24 miesięcy - „SPRAWNE MALUCHY”

Grupa początkująca

“Sprawne Maluchy” to grupa Maluchów, która prezentują dalszy, intensywny rozwój
samodzielności niemal we wszystkich obszarach aktywności życiowych. Dzieci są coraz
śmielsze, ciekawsze świata i odważniejsze. Nie do końca jednak potrafią ocenić swoje
możliwości i umiejętności. Słowa “puść mnie – ja sam/ ja sama” są na porządku dziennym.
Rolą Rodzica jest umożliwienie fantastycznej zabawy z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa. Instruujemy Państwa jak umożliwić dziecku samodzielnie próby rozwiązywania wodnych zadań, motywując do działania atrakcyjnym, adekwatnym do wieku
sprzętem (różnorodnymi zabawkami). Na tym etapie rozwoju samodzielność jest bardzo
widoczna, ale wsparcie Rodzica i motywacja nieocenione.

Zdobywane umiejętności pływackie:

 • Opanowanie przez Dziecko utrzymywania się przy pomocy sprzętu wypornościowego.
 • Opanowanie przemieszczania się w pozycji na brzuchu (samodzielna, świadoma praca nóg).
 • Oswojenie z zanurzeniem oczu, ust, wypuszczaniem powietrza do wody i zanurzeniem na komendę.
 • Ślizgi na wodzie.
 • Opanowanie wyjścia z wody przy murku i samodzielnych, bezpiecznych skoków do rodzica.
 • Skoki do wody z różnych pozycji z zanurzeniem się.

Kontynuacja nauki

“Sprawne Maluchy” to “samodzielność, samodzielność i jeszcze raz samodzielność”. Na tym
etapie Rodzic i Instruktorzy powinni mieć “oczy dookoła głowy”. Regularnie chodzący
Kursanci czują się już jak “prawdziwe ryby w wodzie”. Nie jest to jeszcze moment na
przepłynięcie basenu bez sprzętu ale trenujemy już pierwsze podwodne dopłynięcia do
Rodziców i do brzegu. Wszystko zależy od umiejętności kontroli oddechu.

Zdobywane umiejętności pływackie:

 • Skoki do wody z każdej pozycji.
 • Przemieszczanie się przy użyciu sprzętu wypornościowego na plecach i brzuchu (samodzielna, świadoma praca nóg).
 • Opanowanie nurkowania.
 • Otwieranie oczu pod wodą.
 • Nauka specyficznego oddychania w środowisku wodnym (wydychanie powietrza ustami, nosem, rytmiczne oddychanie, wstrzymanie oddechu).
 • Zmiana sprzętu wypornościowego z rękawków na makarony, samodzielna kontrola sprzętu.
 • Ślizgi na wodzie.
 • Aktywowanie synchronicznej pracy rąk i nóg.

Grupa od 24 do 36 miesięcy - “PEWNE SIEBIE MALUCHY”

Dzieci początkujące

“Pewne siebie Maluchy” to dzieci we wspaniałym, komunikatywnym, a jednak bardzo trudnym okresie rozwojowym. “Bunt dwulatka”, czy lęk przed nowością często daje się we znaki, szczególnie wtedy, gdy dziecko nie miało wcześniej basenowych doświadczeń. Oznacza to, że mamy “kilka ćwiczeń” do nadrobienia i Twoje Dziecko być może będzie potrzebowało większego zaangażowania z Twojej i Twojego instruktora strony. Nie zrażaj się jednak. Jeśli będziecie na zajęciach systematycznie, to wspólnie, z uśmiechem na twarzy przełamiemy wszelkie bariery i poczynimy duże postępy w nauce.

Zdobywane umiejętności pływackie:

 • Opanowanie przez Rodzica sposobów jak oswoić dziecko z wodą i pomóc korzystać ze  sprzętu.
 • Opanowanie przez Dziecko przemieszczania się w wodzie przy pomocy sprzętu wypornościowego.
 • Samodzielna, świadoma praca nóg.
 • Oswojenie z zanurzeniem oczu, ust, wypuszczaniem powietrza do wody i zanurzeniem na komendę.
 • Opanowanie wyjścia z wody przy murku i samodzielnych, bezpiecznych skoków do Rodzica.
 • Nauka ruchów nawiązujących do prawidłowych styli pływackich.
 • Samodzielne przemieszczanie się z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu wypornościowego.

Kontynuacja nauki

“Pewne siebie Maluchy” kontynuujące naukę to grupa Dzieci mających na swoim koncie kilka ukończonych etapów pływania. To Dzieci, które oprócz ogromnych osiągnięć w komunikacji społecznej mają też niezwykle duże pokłady niespożytej energii, chęci przełamywania nowych barier i zdobywania nowych umiejętności. W tym okresie rozwojowym ze spontanicznego “szalonego” nurkowania nasi Kursanci płynnie przechodzą w etap świadomej nauki pływania. Czas ten charakteryzuje się wszechstronnym rozwojem umiejętności pływackich, które stanowią bazę do nauki pływania wszystkimi czterema stylami pływackimi.

Zdobywane umiejętności pływackie:

 • Pływanie z różnorodnym sprzętem.
 • Pływanie bez sprzętu pod wodą.
 • Skoki do wody z każdej pozycji (z siadu, przysiadu, pozycji stojącej).
 • Samodzielne wyjście na brzeg pływalni i skok z przepłynięciem do rodzica pod wodą (1-2 metry).
 • Wyleżenie na plecach ze sprzętem wypornościowym, próby samodzielnego pływania na plecach.
 • Synchroniczna praca rąk i nóg.
 • Dalsza nauka specyficznego oddychania w środowisku wodnym (wydychanie powietrza ustami, nosem, rytmiczne oddychanie, wstrzymanie oddechu).
 • Skoki na „główkę”, kontrolowane przez instruktorów, zdobywanie przedmiotów pod wodą.
Facebook
YouTube
Instagram