Regulamin

INFORMACJA OGÓLNE O KURSIE
1. Zajęcia organizowane są w 3-miesięcznych cyklach. Każdy kurs pływania obejmuje 12 lekcji,
    trwających 30 minut.
2. Zajęcia nauki pływania prowadzą są przez 2 instruktorów (specjalistów z zakresu pływania
    oraz rehabilitacji).
3. W przypadku zdarzeń losowych dopuszczalna jest obecność na zajęciach jednego z instruktorów
    pływania.
4. Do udziału w zajęciach pływania zapraszamy dzieci w wieku od 3 miesiąca do 6 roku życia. Dzieci
    przydzielane są do grup pod względem wieku oraz umiejętności pływackich.
5. W grupie jest max.15 maluchów (sporadycznie jednak ilość ta może się zwiększyć o osoby
    odrabiające zajęcia).
6. W zajęciach maluchowi towarzyszy jeden z rodziców (opiekun).
7. Do uczestnictwa w zajęciach upoważnia imienny karnet z aktualnym terminem oraz godziną zajęć.
8. Zapisy na kurs pływania przyjmowane są telefonicznie. Odbiór karnetu następuje na spotkaniu
    organizacyjnym, po uiszczeniu opłaty oraz dokonaniu wszelkich formalności. W przypadku Państwa
    nieobecności i nie poinformowania nas o tym rezerwacja miejsca może być anulowana.
9. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Opuszczone zajęcia mogą być
    odrobione tylko w wyjątkowych przypadkach losowych (tj. pobyt w szpitalu, przewlekła choroba)
    po uzgodnieniu z instruktorami.
10. W trakcie 3 pierwszych lekcji (po uzgodnieniu z instruktorem) możliwa rezygnacja z kursu.
    W takiej sytuacji następuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane lekcje. Po tym okresie za ewentualną
    rezygnację z zajęć firma Let’s Swim nie zapewnia zwrotów kosztów. Dzieci uczestniczące w zajęciach
    nauki pływania objęte są ubezpieczeniem.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSU
1. Przed przystąpieniem do zajęć niezbędne jest okazanie zaświadczenia od lekarza pediatry
    o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pływania oraz podpisanie przez rodziców pisemnego 
    oświadczenia o zgodzie lekarza na uczestnictwo dziecka w kursie.
2. Dzieci do 3 roku życia zobowiązane są pływać w specjalnych pieluszkach przeznaczonych do pływania.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zajęć oraz pływalni na której odbywa się kurs.
4. Wszelkie sprawy organizacyjne prosimy uzgadniać z instruktorami szkoły pływania Let’s Swim,
    bez udziału pracowników pływalni.
5. Osoby robiące zdjęcia oraz nagrywające filmy mogą przebywać na płycie basenu ale zobowiązane są
    do posiadania stroju sportowego oraz klapek.
6. Rodziców obowiązuje przestrzeganie limitu czasowego – 1h i 15min (1 godzina zegarowa – OSiR Wawer).
    Przekroczenie tego czasu zobowiązuje Państwa do uiszczenia opłaty za przekroczony czas
    w kasie pływalni wg obowiązującego cennika.
7. Uczestnicy nie wyrażający zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. publikację zdjęć
    na naszej stronie internetowej) zobowiązane są poinformować organizatorów o zaistniałej sytuacji
    przed rozpoczęciem kursu.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KURSU
1. Prowadzący zajęcia zapewniają wszelkie niezbędne pomoce do nauki pływania tj. rękawki,
    piankowe makarony, deseczki, piłki, kolorowe zabawki, materace itp.
2. Organizator zobowiązuje się do przygotowania szatni przed rozpoczęciem zajęć tj. przygotowania
    przewijaków oraz udostępnienia materacyków na których bezpiecznie można przebrać
    Państwa pociechy. 3. Woda w basenie musi posiadać temperaturę nie mniejszą niż 32 stopnie
    oraz spełniać wszystkie wymogi sanitarne.
4. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w czasie trwania kursu, o czym uczestnicy będą poinformowani na zajęciach.

Facebook
YouTube
Instagram